professioneel deskundigenoordeel bij re-integratie

Second opinion

Naast een deskundigenoordeel kunt u ook een aanvraag indienen voor een second opinion. Bij een second opinion wordt een uitgebreid onderzoek door de arts en/of arbeidsdeskundige ingesteld. Er wordt dan bepaald wat de belastbaarheid is van de medewerker. Een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) wordt opgesteld en er wordt een uitspraak gedaan of de medewerker geschikt is voor zijn eigen functie of de aangeboden aangepaste werkzaamheden. Het verschil met een deskundigenoordeel is dat het onderzoek gedaan wordt waarbij het niet noodzakelijk is dat op voorhand al veel informatie wordt aangeleverd. De naam zegt het al: het is een second opinion!

 

Wanneer kan een second opinion worden aangevraagd?

Een second opinion kan worden aangevraagd wanneer er behoefte is aan een uitgebreid onderzoek. Zo weet u als medewerker of werkgever dat er objectief is gekeken naar de belastbaarheid. Op deze manier kunnen duurzame oplossingen aangedragen worden bij het aanbieden of voorstellen van aangepaste werkzaamheden. In het kader van goed werkgever- en werknemerschap kan dit een essentiële en zorgvuldige stap zijn.

Verder kan een second opinion aangevraagd worden in het kader van een bezwaarzaak tegen UWV. In dit soort gevallen kan het gaan om een bezwaarzaak in het kader van de ZW, WAO, WIA, WAJONG. De inhoud van de rapportage die wij opstellen kunt u vervolgens inbrengen in een bezwaarzaak bij UWV of bij de rechter in hoger beroep.

Ook kan een second opinion aangevraagd worden als u als werkgever Eigen Risicodrager bent voor de WIA. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van uw werknemer blijft u in dat geval namelijk 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. In dit soort gevallen is het essentieel dat u weet wat de belastbaarheid is van uw werknemer. De re-integratie van uw werknemer is niet alleen een wettelijke verplichting maar heeft ook financiële voordelen voor uw organisatie.

Als Eigen Risicodrager kunt u bij ons ook een aanvraag indienen voor een onderzoek in het kader van de bepaling van de duurzaamheid van de beperkingen van uw medewerker. Wij kunnen u adviseren of uw medewerker mogelijk recht heeft op een IVA (i.p.v. WGA). In het geval van een IVA heeft uw medewerker recht op een hogere uitkering en hoeft u als werkgever het salaris van uw werknemer niet meer te betalen vanaf de datum dat de IVA wordt toegekend door UWV. Ook heeft u in dit soort gevallen geen re-integratieverplichtingen meer richting uw werknemer.

Als uw werkgever Eigen Risicodrager is, kunt u als werknemer van uw werkgever eisen dat hij er alles aan doet dat u aangepaste werkzaamheden kunt uitoefenen. In dit soort gevallen is het van belang om te weten wat u in medisch opzicht nog wel kunt doen en wat uw beperkingen zijn. Om uw mogelijkheden in kaart te brengen, kunt u bij Prodesko een second opinion aanvragen.

 

Wie verricht een second opinion?

Een second opinion dat u bij ons aanvraagt, wordt door een arts en/of een arbeidsdeskundige uitgevoerd. Als u uitsluitend de medische belastbaarheid in kaart wilt laten brengen dan wordt het onderzoek uitsluitend door onze arts verricht.

 

Facebook Twitter LinkedIn