professioneel deskundigenoordeel bij re-integratie

Deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel geeft antwoord of bij de werknemer op een bepaalde datum sprake is van ziekte of niet. Of dat de werknemer op een bepaalde datum weer volledig zijn eigen werk kan hervatten. Het geeft antwoord op de vraag of ander werk wel of niet passend is. Het beantwoordt de vraag of de werknemer en de werkgever zich voldoende hebben ingezet voor de re-integratie. Het geeft een oordeel waar u samen verder mee kunt werken aan de re-integratie, ook als u het (nog) niet helemaal met elkaar eens bent.

Komt het tot een WIA-aanvraag of een ziekte-aangifte in verband met de aanvraag van een Ziektewet-uitkering, omdat het dienstverband eindigt? Dan bekijkt het UWV in het re-integratieverslag of de werknemer en werkgever voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Ook bekijkt het UWV of u een deskundigenoordeel heeft aangevraagd op het moment dat de re-integratie dreigde vast te lopen. En of u gebruik heeft gemaakt van een onafhankelijk advies, het deskundigenoordeel bij re-integratie.

 

Prodesko: snel, zorgvuldig en onafhankelijk deskundigenoordeel bij re-integratie!

Facebook Twitter LinkedIn